کتاب inside Reading

کتاب inside Reading

تاریخ : 15 اسفند 1400

برای تالیف این کتاب از منابع بسیار معتبری استفاده شده است که باعث بالا رفتن سطح این کتاب نسبت به سایر کتاب های موجود شده است، از جمله این منابع معتبر، که در تالیف کتاب inside Reading از آنها استفاده شده است می توان به منابعی مثل  Wall Street Jou اشاره نمود . متن های این کتاب بسیار زیبا و دلنشین  هستند و در آنها از موضوعاتی مانند روانشناسی، مهندسی و هنر بهره گرفته  شده است که باعث می شود تا هر شخصی وبا هر سلیقه ای علاقه مند به استفاده از این کتاب برای آموزش زبان انگلیسی باشد.در هر جلد از این کتاب درسنامه هایی با سطح دانشگاهی قرار داده شده است که زبان آموز می تواند با مطالعه آنها بالاترین  بهره را ببرد و سطح علمی خود را در زمینه زبان انگلیسی ارتقا دهد.