English Vocabulary in Use Elementary

English Vocabulary in Use Elementary

تاریخ : 14 دی 1400

در این کتاب حدود 1250 واژه و عبارات به زبان انگلیسی به زبان آموزان سطح مقدماتی آموزش داده می شود . نکته قابل توجه وکاربردی این کتاب توانایی ارائه مطالب به صورت خودآموز یا خودخوان برای زبان آموزان می باشد .سطح اول این مجموعه کتاب شامل 60 درس دو صفحه ای می باشد که در صفحه اول واژگان و عبارت به همراه تصاویر، نمودارها و مکالمات کوتاه مورد نیاز در زندگی روزمره آموزش داده می شود و در صفحه دوم تمارین مرتبط با موضوع درس ارائه می شود  که در پایان کتاب پاسخ صحیح این تمارین موجود می باشد .