FACTS AND FIGURES

FACTS AND FIGURES

تاریخ : 19 دی 1400

زبان آموزان با بهره گیری از این سری کتاب های آموزشی می توانند همزمان با یادگیری مهارت ها و تکنیک های خواندن، دیگر مهارت های زبانی خود را نیز تقویت وبهبود ببخشند. پس از به پایان رسیدن کتاب اطلاعات و ارقام ،شما توانایی این را خواهید داشت  تا به سهولت مفهوم جملات انگلیسی، واژگان  کاربردی و روش  پاسخگویی به سوالات ریدینگ (نوشتاری)را در متن های مختلف آموزش ببینید  و از آن ها در آزمون های بین المللی استفاده کنید. لازم به ذکر است که کتاب فکت اند فیگرز ویرایش 4 کتابی بسیار زیبا وبی نظیر در جهت آماده سازی ذهن زبان آموزان در مسیر فراگیری مطالب آموزشی و موضوعات متنوع و جذاب می باشد تا به زبان آموزان شیوه بهره گیری درست  لغات در جملات مختلف راآموزش بدهد .