Lets Go

Lets Go

تاریخ : 21 دی 1400

مجموعه کتاب های آموزشی Lets Go جزء مجموعه کتاب های آموزشی پر مخاطب و معتبر میباشد ، این کتاب مسیر آموزشی بسیار شیوا و جذاب را در اختیار معلم و زبان آموزان قرار میدهد . این مجموعه کتاب های آموزشی  یک مجموعه آموزشی مطابق با سیستم انگلیسی آمریکایی می باشد  که هدف آن تنها برای آموزش زبان انگلیسی تالیف شده است.

از ویژگی های مجموعه کتاب های آموزشی فوق  می توان به نکات زیر اشاره کرد. این مجموعه توسط انتشارات آکسفورد به چاپ رسیده است و دارای 5 سری گوناگون بسته به زمان انتشار آن می باشد. سری اول  این کتاب ها در سال 1990 به چاپ رسید و در بین مردم منتشر شد و سری دوم این مجموعه در سال 2000 منتشر شد. دو سری بعدی یعنی سری های سه و چهار نیز به ترتیب در سال های 2008 و 2017 منتشر شد. با توجه به اینکه در آمریکا اصل محتوا و مواد آموزشی کتاب های آموزشی Lets Go بر پایه ESL  گذاشته شده است با این حال در کشور ژاپن این مجموعه به عنوان منبع EFL مورد استفاده قرار گرفت. اکنون نیزاین مجموعه در بیش از 160 کشور دنیا  به عنوان منبع آموزشی برای کودکان مورد استفاده قرار می گیرد .