دوره مکالمه زبان فرانسه

دوره مکالمه زبان فرانسه

تاریخ شروع دوره : 27 فروردین 1399

برگزاری دوره تخصصی مکالمه زبان فرانسه با متد نوین

ویژگی های کلاس:


•    حضور توریست فرانسوی زبان در کلاس ها
•    ترجمه همزمان فیلم ها به فرانسه با زیرنویس و بدون زیر نویس
•    استفاده از نرم افزار آموزشی نوین مبنی بر یادگیری ترکیبات و جملات
•    تبادل مکالمات صوتی بین استاد و زبان اموز و تصحیح اشتباهات کلامی
•    تدریس کتاب مکالمه زبان فرانسه از مقدماتی تا پیشرفته
•    فعالیت مبنی بر آزمون سفارت فرانسه و آشنایی با آزمون های بین المللی
•    تشخیص تلفظ درست یا نادرست از طریق نرم افزار
•    معرفی به سفارت فرانسه جهت اخذ مدارک بین المللی فرانسه
•    همکاری با خانه های تاریخی و هتل ها جهت اجرای کارگاه های یک روزه مکالمه زبان فرانسه