کتاب Idioms and Phrasal verbs (قسمت اول)

کتاب Idioms and Phrasal verbs (قسمت اول)

مدت زمان جلسه : 00 ساعت و 02 دقیقه

هزینه جلسه : رایگان

در این بخش با 10 اصطلاح اول کتاب Idioms and Phrasal verbs در سطح متوسط آشنا می شوید. برای ورود به آزمون، برروی لینک زیر کلیک کنید.