کتاب Idioms and Phrasal verbs (قسمت دوم)

کتاب Idioms and Phrasal verbs (قسمت دوم)

مدت زمان جلسه : 00 ساعت و 02 دقیقه

هزینه جلسه : 30,000 ریال

در این بخش با 10 اصطلاح دوم کتاب Idioms and Phrasal verbs در سطح متوسط آشنا می شوید.