جواهرآلات

جواهرآلات 

jewellery/jewelry

1- گردنبند/ سینه ریز

Necklace

necklace

 

 

 

 

مثال: سینه ریزی از الماس بر گردن داشت.

EX: She was wearing a silver necklace. 

2- انگشتر/ حلقه

Ring

ring

 

 

 

 

مثال: رسم است که زوج تازه ازدواج کرده حلقه دست کنند. 

EX: It is customary for a newly-married couple to wear a ring.

3- دستبند / النگو 

Bracelet

bracelet

 

 

 

 

مثال: دختران نه ساله ای که دستبند به دست داشتند. 

EX: Girls as young as nine wearing bracelets. 

4- پابند/ خلخال

Anklet

anklet

 

 

 

 

مثال: پوشیدن خلخال اخیرا مد شده است.

EX: Wearing anklet is recently all the rage . 

5- دکمه سر آستین ( زینتی)

Cufflinks

cufflinks

 

 

 

مثال: یک جفت دکمه سر آستین طلا

EX: A pair of gold cufflinks.

6- سنجاق سینه

Brooch

brooch

 

 

 

مثال: یک پلیس خانم با یونیفرم آبی رنگ و یک سنجاق سینه در سمت چپ. 

EX: A policewoman with a blue uniform and a brooch on the left.

7- (گردن) آویز

Pendant

pendant

 

 

 

 

مثال: گردنبند زیبایی بود که آویز طلایی از شکل دست داشت. 

EX: It was a nice necklace with a golden hand-shaped pendant.

8- انگشتر خاتم دار ( برای ممهور کردن)

Signet ring

singet ring

 

 

 

 

مثال: انگشتر خاتم دار معمولا برای مهر کردن مورد استفاده قرار می گیرد.

EX: A signet ring is usually used to seal.

9- رکاب ( حلقه فلزی دور انگشتر) 

Shank

shank

 

 

 

 

مثال: یک حلقه نامزدی با رکاب نقره

EX: An engagement ring with a silver shank.

10: نگین ( انگشتر)

Stone

 

 

 

 

مثال: یک حلقه کوچک با نگینی از شیشه

EX: A small ring with stone of glass.

11- زنجیر

Chain

 

 

 

 

مثال: برای اویزی که مادرم به من داده بود یک زنجیر خریدم.

EX: I bought a chain for the pendant my mother gave to me.