درک گرامر و لغات Aprende gramatica y vocabulario

درک گرامر و لغات Aprende gramatica y vocabulario

تاریخ : 22 مهر 1397

این مجموعه که در چهار سطح طراحی شده به شکل اموزش گرامر و لغات می باشد ،و در پایان هر درس ترکیبی از تمرین های گرامری و لغوی، باعث یادگیری صد در صد زبان اموز می گردد.