American English File

American English File

تاریخ : 06 بهمن 1400

مجموعه کتاب های آموزشی آمریکن فایل در 6 سطح و از سطح ابتدایی تا سطح پیشرفته طراحی شده است ، این کتاب ها باروش هایی کاملا علمی توسط نویسندگانی بنام "کریستینا لاثام کانیگ" و "کلایو آکسندن"  تالیف شده است. در سال 2013 نسخه دوم این مجموعه منتشر شد که در این نسخه ، تغییراتی به کار رفته  و  مطالب آن ها متناسب با موضوعات روز ، بروزرسانی شده است ودر آن از مکالمه ها تا ارائه فایل های دیجیتالی با استقبال گسترده ای از سوی متقاضیان آموزش زبان و معلمان در سراسر جهان رو به رو شد.هدف و تمرکز اصلی این مجموعه کتاب های آموزشی روی مهارت مکالمه، مهارت شنیداری، تلفظ و گرامر زبان آموزان می باشد .