Tactics for listening

Tactics for listening

تاریخ : 22 مهر 1397

راهکار های شنیداری تالیف جک سی ریچرد یکی از قویترین مجموعه های اموزش مکالمه زبان انگلیسی می باشد که تمام مکالمات روزمره را در قالب تمرین های جذاب پوشش می دهد.

 جناب مهین فر، مدیریت موسسه زبان های خارجه اشراق این کتاب را در نوع خود بهترین مجموعه برای تقویت درک شنیداری ازمون های داخلی و خارجی  می داند.