دوره آمادگی آزمون تافل

دوره آمادگی آزمون تافل

تاریخ شروع دوره : 31 اردیبهشت 1401

در این دوره، متقاضی می بایست با سطح upper intermediate  در دوره ها شرکت نماید.

این دوره مطابق با استاندارد جدید سازمان برگزاری آزمون تافل و با استفاده از منابع انحصاری موسسه زبان اشراق برای متقاضیان مهاجرت کار و تحصیل برگزار می گردد.