لیست جلسات دوره های آنلاین انگلیسی تجاری

دوره آموزشی آنلاین انگلیسی تجارت

Market Leader

از صفر تا صد

◀️ 25 جلسه یک ساعته

◀️ کلاسهای زنده در سامانه سراسری ال ام اس اشراق

◀️ امکان ضبط جلسات

◀️ آزمون پایان جلسه و ثبت در کارنامه

◀️ ارسال کارنامه ممهور پایان دوره به سرتاسر ایران

موسسه زبان های خارجه اشراق

با مجوز رسمی از آموزش و پرورش