درس اول

درس اول

فهرست موضوعات

1- مقدمه

2- آشنایی با ارکان جمله (مقدماتی)

3- انواع فاعل

 

1- مقدمه

هدف از این بخش آموزش جمله سازی و استفاده انها در مکالمه می باشد.

بی شک در اکثر زبان های زنده دنیا نحوه ساخت جملات از چهارچوب مشخص و از پیش تعیین شده ای پیروی می کند که زبان انگلیسی نیز از این قاعده مستثنی نیست. 

برای یادگیری مکالمه انگلیسی ابتدا باید با نحوه ساخت جملات اشنا شد، چرا که نمی توان با کنار هم قرار دادن کلمات ، بدون توجه یه ساختار های استاندارد، مفهوم خود را بصورت مشخص و کامل رساند. از این رو در این بخش و بخش های بعدی نحوه ساخت جملات به شکل صحیح را آموزش خواهیم داد.

 

2- آشنایی با ارکان جمله 

همانطور که قبلا ذکر شد، ساخت جمله در هر زبانی از یک سری قواعد خاص ویژه همان زبان پیروی می کند. لازم بذکر است که این قواعد در هر زبانی متفاوت می باشد، لذا برای یادگیری زبان دوم حتما باید جمله زبان مقصد ابتدا حلاجی شود و سپس به زبان مقصد بازگردانده شود.

 

در اکثر زبان های مورد استفاده در سرتاسر جهان، جمله با فاعل ( نهاد) و یا کننده کار شروع می شود. در زبان فارسی نیز همین موضوع صدق می کند. به جملات زیر دقت کنید.

 

او در خانه است.

پدرم یک روزنامه نگار است.

رضا 25 ساله است.

من و رضا دوستان قدیمی هستیم.

ایران یک کشور بزرگی است.

این میز شکسته است.

 

همانطور که مشاهده شد، در تمامی جملات کلمه اول بعنوان فاعل یا نهاد جمله از انها یاد می شود.

پس تا این مرحله، جمله فارسی از قواعد همانند دیگر زبان ها پیروی می کند. 

در بخش بعدی به رکن دوم جمله در زبان انگلیسی خواهیم پرداخت. در این مجال قرار است با انواع فاعل در جمله آشنا شویم.

 

انواع فاعل

1- اسم : فاعل یا نهاد در جمله می تواند اسم خاص مثل ایران، رضا و یا اسم عام مثل میز باشد.

Iran

Reza

Table

2- ضمیر فاعلی: فاعل یا نهاد جمله می تواند یک ضمیر فاعلی باشد. قبل از ذکر ضمایر فاعلی، بهتر است با تعریف ضمیر آشنا شویم. ضمیر در حقیقت کلمه ای کوتاه می باشد که بجای یک اسم از ان یاد می شود. به مثال زیر دقت کنید:

رضا 25 ساله است. او یک دانشجوی زبان است.

بجای ذکر مجدد اسم رضا از ضمیر او استفاده کردیم. پس ضمیر کلمه ای است که بجای اسم می نشیند و چون در در نقش فاعل یا نهاد بکار می رود از ان با نام ضمیر فاعلی یاد می شود.

ضمایر فاعلی عبارتند از:

من I
تو You
او (اقا) He
او (خانم) She
آن (شی) It
ما We
شما ها  You (all)
آنها They

3- فاعل جمع : می توان اسم خاص را در مشایعت با ضمایر فاعلی نیز بعنوان نهاد جمله در ابتدا جمله بکار بست.

من و رضا دوستان قدیمی هستیم.

باید توجه کرد که در زبان انگلیسی زمانی که یک اسم یا حتی ضمیر فاعلی با ضمیر فاعلی من همراه می شود برای احترام نفر مقابل را ابتدا ذکر کرد. توضیح روشن تر اینکه در زبان فارسی می گوییم " من و رضا " ولی در زبان انگلیسی می گویند " رضا و من" 

Reza and I

She and I

4- صفات ملکی: صفات ملکی کلماتی هستند که همیشه بلااستثنا قبل از یک اسم بکار می روند و رابطه مالکیت را نشان می دهند. 

ضمیر کلمه ای بود که بجای اسم قرار می گرفت اما صفت کلمه ای است که قبل از اسم بکار می رود و اطلاعات بیشتری در مورد ان اسم می دهد. و صفات ملکی می گویند که ان اسم متعلق به چه کسی است.

برای مثال :

"ماشین قرمز است." در این مثال هیچ اطلاعاتی به غیر از رنگ از ماشین نداریم ولی " ماشین من قرمز است" اطلاعات بیشتر همچون مالک ان را نیز در این مثال در اختیار داریم.

... من/ ...م

(پدر من/ پدرم)

...My من I

... تو / ...ت

(پدر تو/ پدرت)

Your تو You

... او / ... ش

(پدر او/ پدرش)

His او He

... او / ... ش

(پدر او/ پدرش)

Her او She

... ان/ ... ش

(شیشه ان/ شیشه اش)

Its ان It

... ما/ ... مان

(پدر ما/ پدرمان)

Our ما We

... شما ها/ ... تان

(پدر شما ها/ پدرتان)

Your شماها You

... انها / ...شان

(پدر انها/ پدرشان)

Their انها They

ماشین من (My car)

علی و پدرش(Ali and his father)

سیمین و پدرش (Simin and her father)

 

Time To Practice

رضا و برادرش 

پیتر و خواهرش  

من و انها  

ما و شما 

ما و برادر شما 

انها 

او(خانم) 

 

Vocabulary

پدر Father
مادر Mother
برادر Brother
خواهر Sister
پدر بزرگ Grandfather
مادر بزرگ Grandmother
عمو- دایی Uncle
خاله - عمه    Aunt

 

Time To Practice

من و عمویم 

خاله ام و پدر بزرگم 

پدرم و عمویم 

او (اقا) و خاله ام