Rule 017 (It wasn't until...)

می دونستید برای حرفه ای نشان دادن متن نوشتار خودتون به جای اینکه بگید:

تولید خودرو در ایران در سال 2008 به بالاترین حد خود رسید:

Car production in Iran reached the highest point in 2008.

می تونید بگید:

It wasn't until 2008 that car production in Iran reached the highest point.

 

قانون شماره 017 به شما آموزش می ده که بجای گفتن سال در گذشته در مشایعت با حرف اضافه in از ساختار زیر استفاده کنید:

It wasn't until + YEAR + that.....

 

جمله زیر را بازنویسی کنید:

Diamond match company bought a French patent for safety matches in 1900. 

گردآوری : موسسه زبان های خارجه اشراق