لیست جلسات آزمون ماک آیلتس

آزمون های ماک آیلتس در دپارتمان تخصصی آیلتس اشراق مبتنی بر جدیدترین و بروزترین نمونه های آزمون اصلی آیلتس می باشد که در دو نوع تحلیلی و غیر تحلیلی برگزار می گردد. 

در آزمون تحلیلی زبان آموز می تواند با نقاط ضعف و قوت خود در هر چهار مهارت آشنا شده و متخصصین ما در این مجموعه با تشویق نقاط قوت و ترمیم نقاط ضعف، متقاضی را به هدف خود نزدیک می کنند.