لیست جلسات اشراقی ها

کارگروه خبری اشراقی ها، مجموعه ای از گروه زبان اموزانی می باشند که در طی یادگیری زبان انگلیسی به کمک مجموعه موسسه زبان اشراق امده اند تا اخبار روز دنیا را با ادبیات و فیلم و موسیقی در آمیخته و در خدمت علاقمندان به زبان انگلیسی قرار می دهند.