تا تنور داغه بچسبان

اصطلاح : تا تنور داغه بچسبان

کاربرد: حاکی از مناسب بودن شرایط و زمان برای انجام کاری

Strike while the iron is hot

Ex: This sounds like a pretty amazing deal they're offering. If I were you, I'd strike while the iron is hot.

بنظر معامله بسیار خوبی میاد. من اگر جای تو بودم تا تنور داغه می چسباندم.

 

گرد آوری : موسسه زبان اشراق