رفیق دزد و شریک قافله

اصطلاح: رفیق دزد و شریک قافله

کاربرد: این ضرب المثل حاکی از کسی هست که به قول کاشونی های قدیمی  هم از توبره می خوره و هم از آخور

run with the hare and hunt with the hounds

 

EX: Many have criticized the government of running with the hare and hunting with the hounds regarding the territorial dispute between the two nations.

بسیاری دولت را به باد انتقاد میگیرند بخاطر رفیق دزد بودن و شریک قافله شدن من باب مشاجرات ارضی بین ان دو ملت. 

گردآوری: موسسه زبان های خارجه اشراق