(as)(a) like as (two) peas in a pod

ترجمه: مثل سیبی که از وسط دو نصف شده است- کاملا شبیه به...

کاربرد: برای بیان شباهت بین دو چیز یا شخص

مثال: بتی و جنیفر مثل سیبی هستند که از وسط نصف شده اند، بیخود نیست بعضی وقت ها مردم فکر میکنند خواهر هستند.

Betty and Jennifer are as alike as two peas in a pod, so it's no wonder people sometimes mistake them for sisters

(مترجم: مهین فر)