gab room

ترجمه: توالت زنانه

کاربرد: محاوره

مثال: جنی رفته توالت- تا یک دقیقه دیگه بر می گرده.

Janie went to the gab room—she'll be back in a minute.

مترجم: مهین فر