دانلود رایگان

vocab for High school (lesson one-General )

بررسی کل لغات درس اول بهمراه مترادف کلمات

Lesson one (11-15)

بررسی پنج لغت سوم از درس اول بهمراه مثال و تمارین بسیار

vocab for High school (lesson one 6-10)

بررسی پنج لغت دوم از درس اول کتاب بهمراه مثال و تمارین بسیار

vocab for High school (lesson one 1-5)

بررسی پنج لغت اول از درس اول کتاب بهمراه مثال و تمارین بسیار

جزوه آموزشی ارتقای دانش نوشتاری برای آیلتس (اشراق)

این جزوه دربرگیرنده مطالب اموزشی بمنظور ارتقای دانش نوشتاری تسک 1 و تسک 2 زبان اموزان می باشد.

آموزش مبانی زبان اسپانیایی

کتاب آموزش مقدماتی و کاربردی زبان اسپانیایی ویژه اشراقی ها