لیست جلسات اصطلاحات آیلتس از کتاب oxford Idioms and Phrasal verbs

اولین و بهترین دوره آموزش اصطلاحات کتاب idioms and phrasal verbs به همراه فیلم و آزمون. این دوره شامل قسمت های 2 تا 3 دقیقه ای بوده و در هر قسمت زبان آموز با 10 اصطلاح یا فعل دو کلمه ای کتاب آشنا می شود. ویدیو ها کوتاه و مفید، آزمون استاندارد مرتبط با اصطلاحات هر بخش و درسنامه ی هر قسمت در بخش اصطلاحات سایت به صورت رایگان قرار داده شده است. 

ویدیو معرفی، نحوه استفاده و خرید محصولات را نشان می دهد.