می دونی که چی میگم!؟

اصطلاح: گرفتی که چی می گم؟! حالیته که؟!

کاربرد: برای نشان دادن اهمیت موضوع

((do) you) know what I mean

Ex: I would just rather spend the time relaxing at home than dealing with all the hassle of travel. Know what I mean?

 

بنده ترجیح می دم این تایم رو در خونه به استراحت بگذرونم تا اینکه با مشکلات سفر دست و پنجه نرم کنم. حالیت هسته که چی می گم؟!

 

معادل:

((do) you) know what I'm saying?!

گرداوری و ترجمه: موسسه زبان اشراق