(as) blind as a bat

ترجمه: 1- نا بینا - 2- دارای چشمان کم سو

کاربرد: حاکی از عدم توانایی یا توانایی ناچیز در قوه باصره

مثال: بیست سال است که عینک میزنم، الان چشم هایم بسیار کم سو شده اند.

I've worn glasses for 20 years, so I'm as blind as a bat now

(مترجم: مهین فر)