(as) dry as a bone

ترجمه: کاملا خشک - خشک خشک

کاربرد: حاکی از چیزی که خالی از رطوبت باشد و کاملا خشک.

مثال یک: گلوش خشک خشک شد.

His throat was as dry as a bone.

مثال دو: اواخر ژوئن این برکه خشک خشک میشه.

By the end of June the pond is as dry as a bone.

مترجم: مهین فر

منبع: Thefreedictionary